Azərbaycan Turizm Bürosu

Milli Turizm Təşkilatı

Azərbaycan Turizm Bürosu ölkəmizin turizm istiqaməti kimi beynəlxalq səviyyədə, xüsusən də hədəf bazarlarda innovativ marketinq üsullarından istifadə edərək tanıdılması, həmçinin ölkədaxili turizmin inkişafı üçün bu sahədə aparılan araşdırmaların nəticələrinin tətbiqini həyata keçirir.

daha ətraflı

xəbərlər

və yeniliklər